The Buddha – the Embodiment of Peace

Title Banners


Ban Biên Tập xin giới thiệu với quý vị trang hình flash banners.
Đây là những banners của trang Pháp Nhãn, qúy vị bấm vào các hình flash này sẽ là đường dẫn đến các trang bài viết của Thích Trừng Sỹ 

(We would like to introduce to you this page of flash banners of Dhamma Cakkhu website. If you click into the banner which will be a link to Ven. Thich Trung Sy's writings)

Trang web phapnhan:

Trang web "The Buddha – the Embodiment of Peace":


Trang web "Tiểu Sử Chùa Linh Nghĩa":


Trang web "Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Như Tịnh":

Trang web "Lễ Đặt Đá":

Trang web Vu Lan "Lễ Tạ Ân Sư và Cha Mẹ":

Trang web Cảm Niệm Ân Sư Chùa Linh Nghĩa":

Trang web Cảm Niệm Ân Sư Chùa Cổ Lâm":

Trang web "Mặc Giang-Chất Hoa Trong Thơ":
 
Trang web "Thiền-Meditation":
 
 Trang web "Giáo Dục Thiền Định":

Trang web Xuân - Website of "Spring":


Trang web "Xuân Từ Bi":


Website of "The Happy Spring":
 
 Trang web "Xuân An Lạc":

Trang web "How To Become Good People in Family":

Trang web "Những Tính Đặc Thù của Biển trong Phật Pháp":

Trang web "The Specific Characteristics of the Sea in the Buddha Dharma ":


About Ven. Thich Trung Sy

My photo
United States
Đây là trang nhà của Thich Trừng Sỹ Email: thichtrungsy123@gmail.com, sonyhappy123@gmail.com . Thầy Trừng Sỹ sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. Xuất gia tại Chùa Linh Nghĩa (Cell Phone: 0905989707), Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1987. Đệ tử của Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh. Thọ giới Sa di tại bổn Tự năm 1989. Thọ giới lớn tại Chùa Long Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1993. Tốt nghiệp Trung Cấp Phật học tại Nha Trang, Khánh Hòa - khóa I hạng II (1990-1994). Tốt nghiệp Cử Nhân Phật học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam - HCM city - khóa IV, hạng III (1997-2001). Tốt nghiệp Thạc Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ - hạng I (2002-2004). Tốt nghiệp Phó Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ, hạng I (2004-2005). Tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ (2006 - 2009). Thầy được mời thuyết giảng tại Đại học Seattle-Washington với các đề tài "Thiền Tập" và "Mối quan hệ giữa Thầy và Trò trong Giáo Dục Phật Giáo năm 2011." Năm 2012-2014, Thầy Sinh hoạt ở Chùa Linh Sơn Austin, Leander, Texas. Hiện nay, Thầy làm Trụ Trì Chùa Pháp Nhãn 136 The Ranch RD. Del Valle, TX 78617, và hoằng Pháp tại Hoa Kỳ.