The Buddha – the Embodiment of Peace

Web Banners-1

Ban Biên Tập xin giới thiệu với quý vị trang hình flash banners.
Đây là những banners của trang Pháp Nhãn, qúy vị bấm vào các hình flash này sẽ là đường dẫn đến các trang  của Thích Trừng Sỹ

(We would like to introduce to you this page of flash banners of Dhamma Cakkhu website. If you click into the banner which will be a link to Ven. Thich Trung Sy's websites)

Trang chính Pháp Nhãn:
(MainPage)Trang chính Tiếng Anh:
(English Page)Trang chính Tiếng Việt:
(Vietnamese Page)Trang chính Pháp Nhãn Tu Học:
(Dhamma Cakkhu)Trang Thiền:
(Meditation Page)Trang Thơ:
(Poetic Page)


Trang Vu Lan:
(Ullambana Page)


Trang Xuân:
(Spring Page)About Ven. Thich Trung Sy

My photo
United States
Đây là trang nhà của Thich Trừng Sỹ Email: thichtrungsy123@gmail.com, sonyhappy123@gmail.com . Thầy Trừng Sỹ sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. Xuất gia tại Chùa Linh Nghĩa (Cell Phone: 0905989707), Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1987. Đệ tử của Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh. Thọ giới Sa di tại bổn Tự năm 1989. Thọ giới lớn tại Chùa Long Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1993. Tốt nghiệp Trung Cấp Phật học tại Nha Trang, Khánh Hòa - khóa I hạng II (1990-1994). Tốt nghiệp Cử Nhân Phật học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam - HCM city - khóa IV, hạng III (1997-2001). Tốt nghiệp Thạc Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ - hạng I (2002-2004). Tốt nghiệp Phó Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ, hạng I (2004-2005). Tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ (2006 - 2009). Thầy được mời thuyết giảng tại Đại học Seattle-Washington với các đề tài "Thiền Tập" và "Mối quan hệ giữa Thầy và Trò trong Giáo Dục Phật Giáo năm 2011." Năm 2012-2014, Thầy Sinh hoạt ở Chùa Linh Sơn Austin, Leander, Texas. Hiện nay, Thầy làm Trụ Trì Chùa Pháp Nhãn 136 The Ranch RD. Del Valle, TX 78617, và hoằng Pháp tại Hoa Kỳ.